Is de inhoud van de basisverzekering voor iedereen gelijk?

Ja. Het wettelijk vastgelegde basispakket geldt voor iedereen. Naast de zorgverzekering kunt u zich ook aanvullend verzekeren.
Tevens kunt u zelf nog een keuze maken of u een hoger eigen risico wenst te accepteren. Daardoor krijgt u een lagere maandpremie.

De reden dat de premie van de basisverzekering per zorgverzekeraar kan verschillen, komt onder andere doordat elke zorgverzekeraar andere (prijs)afspraken maakt met zorgaanbieders. Daarnaast heeft de ene zorgverzekeraar grotere financiële reserves dan de andere. Die reserves bepalen de hoogte van de premie.