Kan ik ook na het aangaan van een nieuw contract een aanvraag doen voor nummerbehoud?

Nee. Achteraf een aanvraag doen voor nummerbehoud, dus nadat uw nieuwe contract is ingegaan, is niet mogelijk. Geef dus altijd tijdens de bestelling aan dat u gebruik wilt maken van de optie uw nummer te behouden.