Wat wordt bedoeld met een enkele meter?

Indien uw huis is voorzien van een enkelvoudige elektriciteitsmeter betaalt u 24 uur per dag, 7 dagen per week hetzelfde tarief per verbruikte kWh (KiloWattUur). U wordt afgerekend op basis van het ‘enkeltarief’.

De meter voor het gasverbruik is altijd een enkele meter.