Wat is een termijnbedrag (voorheen: voorschotnota)?

Uw maandelijkse energienota is in feite een voorschotbedrag. U betaalt een bedrag dat gebaseerd is op een schatting van uw verbruik.

Op basis van het verbruik in de laatste 3 of 5 jaar op het adres wordt een inschatting gemaakt van het te verwachten verbruik in het komende jaar. Dit is dus niet gebaseerd op een ingevuld verbruik op onze website. Het voorschot kan dus ook afwijken van hetgeen we tonen op de uitslagpagina.

Wat u werkelijk verbruikt wordt één keer per jaar afgelezen op uw meter. Die gegevens worden naast de schatting gelegd en als u eventueel te veel of te weinig betaald blijkt te hebben, ontvangt of betaalt u dat verschil bij de eind- of jaarafrekening.

Uw energieverbruik is niet het hele jaar hetzelfde. Zo verbruikt u in de zomermaanden minder dan in de wintermaanden. Om toch op een vast bedrag per maand uit te komen, wordt er geschat wat u in een jaar zal gaan verbruiken aan gas en elektriciteit.