Wat doet een netbeheerder?

De energieleveranciers maken voor de energielevering gebruik van de bestaande netwerken. Als u wisselt van energieleverancier, dan blijft u wel gewoon bij uw netbeheerder. Uw nieuwe leverancier heeft de contacten met uw netbeheerder. U hoeft uw netbeheerder zelf dus niet te informeren.

Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het energienetwerk (gas en elektriciteit). Daarnaast zorgen zij voor het transport van elektriciteit en/of gas bij u in de regio. Uw woonplaats is bepalend voor wie uw netbeheerder is, waardoor u niet kunt wisselen van netbeheerder. Het netbeheer is door de overheid vastgelegd in de Gas- en Elektriciteitswet 1998. Toezichthouder van het netbeheer is de Energiekamer.

De netbeheerders in Nederland zijn:

  • Enexis
  • Liander
  • Stedin
  • Enduris
  • Coteq
  • Rendo
  • Westland Infra

TenneT is de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet in Nederland. Zij verbinden alle regionale elektriciteitsnetten en het Europese net met elkaar. Naast het beheer van het net, bewaakt Tennet de betrouwbaarheid en continuïteit van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening.

Gas Unie Transport Services B.V. is de beheerder van het landelijk hoofdtransportnet voor gas. Zij verzorgen het beheer en de ontwikkeling van het gastransportnet en bieden transportdiensten.

Wanneer u precies wilt weten onder welke netbeheerder u valt of wat voor een aansluiting u heeft, kunt u het digitale EAN Codeboek raadplegen op www.eancodeboek.nl.