Is het aanbod gebaseerd op levering van groene stroom?

Ja. Er is door groepsveiling.nl vooraf als voorwaarde gesteld dat de leveranciers alleen tarieven voor de levering van 100% groene stroom mogen aanbieden. Door de overheid wordt toegezien of een leverancier die groene stroom aanbiedt ook daadwerkelijk groene stroom inkoopt of produceert. Het etiket groen kan dus niet “zomaar” aan een product worden gehangen.