Wat is groene stroom?

Groene stroom is eigenlijk ‘gewone’ elektriciteit, maar wordt op een andere, milieuvriendelijke manier opgewekt.
Dat kan op verschillende manieren:

  1. met zonnecollectoren;
  2. met windmolens;
  3. met waterkrachtcentrales;
  4. door biomassa te verbranden, bijvoorbeeld hout of afval.

Het energiebedrijf plaatst deze milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit samen met de ‘gewone’ stroom op het elektriciteitsnet. Daarna gaat de energie naar u, als klant. Aan de elektriciteit zelf merkt u niet hoe deze is opgewekt. Uw groene stroom is dus precies dezelfde stroom als de grijze stroom van uw buurman.