Hoe zit het met eventuele dubbele incasso’s tijdens de overstap?

Wanneer de nieuwe partij de levering van uw energie overneemt dan stopt uw huidige leverancier met het incasseren van de kosten voor dit product.

Enkele dagen voor de overzetting krijgt u het verzoek om meterstanden aan de nieuwe leverancier door te geven. Dit is hun beginstand en dus de eindstand voor uw oude leverancier. U kunt dus maar 1x voor het verbruik betalen.

Als de incasso’s elkaar kruisen in dezelfde maand, dan krijgt u dat automatisch terug van de oude leverancier via de eindafrekening.