Waarom is groepsveiling.nl 100% onafhankelijk?

Groepsveiling.nl heeft geen enkele eigendomsverhouding met welke leverancier dan ook. Wij zijn volledig onafhankelijk en dagen vol overtuiging de markt uit. Dat gebeurt op een effectieve en transparante manier. Groepsveiling.nl heeft er geen enkel voordeel bij om een bepaalde aanbieder met voorrang te behandelen. Groepsveiling.nl is er bij gebaat dat de biedingen zo scherp mogelijk zullen zijn en dat het daardoor voor iedereen aantrekkelijk wordt om over te stappen.

De vergoedingen die groepsveiling.nl krijgt zijn voor elke aanbieder ook exact hetzelfde.