Werkwijze en voorwaarden van onze energieveilingen

Recent is er in de media aandacht geweest voor de manier waarop onze veilingen samen met onze partners worden georganiseerd en wat de spelregels zijn voor leveranciers om mee te doen. Ook de ACM heeft ons hierover vragen gesteld. Daarop konden wij eenvoudig antwoord geven en we hebben dan ook volledige inzage gegeven in hoe wij werken. Wij zijn hierin heel helder en hebben daarom ook voor u een en ander op een rij gezet.
Werkwijze en voorwaarden van onze energieveilingen illustratie
Wij vinden het belangrijk duidelijk en transparant hierover te zijn en vooral ook goed uit te leggen hoe wij veilingen organiseren en waarom we dat zo doen. Mocht u hier desondanks toch nog vragen over hebben, dan kunt u ons altijd mailen via communicatie@groepsveiling.nl

1. Op basis waarvan bepalen wij de winnende energieleverancier(s)?

Op basis van de laagste prijs of liggen daar andere overwegingen aan ten grondslag? De voorwaarden van de energieveiling zijn altijd gelijk voor alle deelnemende leveranciers. Wel kunnen de spelregels (biedingsvoorwaarden) verschillend zijn per veiling. Maar dat wordt dan ruim voor veiling bekend gemaakt aan alle leveranciers. Die dan op basis van die voorwaarden kunnen bepalen of ze deel willen nemen. Bij deelname dient men een overeenkomst te tekenen en schriftelijk een openingsbod in te dienen (dag voor de veiling). Op de dag (ochtend) van de veiling kan men vervolgens het openingsbod in rondes van 20 minuten aanpassen, om zo de scherpste aanbieder te zijn. Dat gaat via een veilingdashboard, welke we zelf volledig ontwikkeld hebben. Wij hanteren rondes van 20 minuten waarin men de tarieven omlaag kan aanpassen om zo de scherpste te zijn. Als er geen beter bod wordt ingediend, is er nog een laatste ronde van 15 minuten, waarin men de ultieme bieding alsnog kan indienen. Na deze 15 minuten is de veiling afgelopen en is/zijn de winnaar(s) bekend. Vrijwel altijd wordt de winnende leverancier gekozen op basis van de laagste prijs bij een vooraf vastgesteld gemiddeld verbruik. Soms wordt er een streefgetal van tevoren aan de leveranciers bekend gemaakt. Als 1 van de leveranciers dit streefgetal biedt in een ronde van 20 minuten, dan is het streefgetal het laagste getal, dat geboden mag worden. Als een leverancier hieronder biedt, dan is het bod niet geldig. Als géén van de leveranciers het streefgetal biedt, in de ronde van 20 minuten, dan is het in de laatste ronde een veiling, volledig gebaseerd op de laagste bieder. In de laatste 15 minuten geldt dan enkel en alleen wie het laagste biedt. Reden hiervoor: Door middel van een streefgetal kunnen meer leveranciers deelnemen en zijn het niet altijd dezelfde winnaars. Tevens beperken we met deze aanvullende voorwaarden vaak bijvoorbeeld de mogelijkheid van de leveranciers om een eenmalige grote korting achteraf te geven. Wij hebben de voorkeur (namens de consument), dat de kortingen direct in de ‘dagelijkse’ tarieven worden gegeven. Direct voordeel in plaats van achteraf. Het geven van kortingen achteraf is via groepsveiling.nl sowieso altijd al beperkt gehouden. Als het al toegestaan is om een eenmalige korting achteraf te geven, dan is die altijd gelimiteerd.

2. Bepalen de energieleveranciers de voorwaarden van de veiling?

Nee, wij, als groepsveiling.nl, stellen de veilingvoorwaarden vast. Deze voorwaarden zijn uiteraard wel realistisch en in lijn met wat bijvoorbeeld de marktprijzen op dat moment doen. De voorwaarden van de veiling worden aan alle leveranciers medegedeeld en zeker NIET door 1 of meer van de leveranciers bepaald.

3. Is er op enig moment overleg tussen de leveranciers onderling?

Nee, niet dat wij weten. Dat is uiteraard buiten onze invloed en niet onze rol of in ons belang. Uiteindelijk willen we het beste bod via de veiling realiseren, want dat betekent een aantrekkelijkere besparing voor de consument. Als er overleg is tussen de leveranciers, dan zou dat in het nadeel kunnen zijn van de consument en dus ook in het nadeel van ons.

4. Heeft groepsveiling.nl bij de veilingen/collectieve inkopen gebruik gemaakt van één of andere vorm van richtprijs?

We hebben in enkele veilingen gebruik gemaakt van een streefgetal. Om daarmee meer leveranciers mee te laten bieden en verschillende winnaars te hebben en zo de consument het beste bod te kunnen verstrekken. Als er enkel en alleen naar het allerlaagste jaarbedrag gekeken zou worden, dan komt daar veelal dezelfde winnaar uit. Tevens is er dan regelmatig sprake van grote kortingen achteraf. Dit is in onze optiek niet het beste resultaat voor de consument. Het beste/aantrekkelijkste bod voor een consument is in onze optiek een combinatie van de jaarkosten, de merkperceptie van de consument t.a.v. de leverancier, als ook de structuur van een bod. Wij zien bijvoorbeeld liever een hele goede korting in de tarieven, dan een hele goede eenmalige korting achteraf. Dat doel wordt bereikt door bepaalde spelregels/biedingsvoorwaarden te hanteren. Deze veilingvoorwaarden zijn echter voor alle leveranciers gelijk om daarmee de onafhankelijkheid te waarborgen en niet bepaalde leveranciers te bevoordelen of te benadelen.

Samenvattend:

Wij hebben meer dan vijfentwintig veilingen gedaan sinds april 2010. Met meer dan tien verschillende winnende energieleveranciers. Sinds 2010 ontwikkelt het model zich mee met de markt. De voorwaarden van de veilingen worden per veiling bepaald op basis van de doelstelling om een zo aantrekkelijk mogelijk aanbod voor de deelnemende consument te realiseren. De voorwaarden zijn altijd volledig identiek voor alle deelnemende leveranciers. Wij zullen nooit de suggestie wekken dat wij altijd de laagste prijs in de markt realiseren. Groepsveiling.nl vindt het van groot belang, dat zoveel mogelijk energieleveranciers meedoen aan de veilingen. Daarom worden er duidelijke voorwaarden en spelregels opgesteld, die voor alle leveranciers gelijk zijn. Wij werken zowel vanuit ons eigen merk als dual branded met partners of white label (volledig vanuit het merk van onze partner). Zo werken wij (of hebben wij gewerkt) met tientallen partners, zoals bijvoorbeeld ANWB, Telegraaf, Wegener, SLOOPdeCRISIS.nl, Marktplaats, etc.. Daarin is het voor ons cruciaal om volledig, 100% onafhankelijk te zijn en geen enkele voorkeur te hebben voor welke leverancier dan ook. Anders zouden we niet met dergelijke partners kunnen werken en zeker ook geen succesvol verleden of toekomst hebben. Lees ook: Groepsveiling.nl niet bezorgd over onderzoek ACM
Lagere tarieven voor stroom en gas?
Ervaar de kracht van de groep. Sluit u gratis bij ons aan en ontvang onze exclusieve aanbiedingen.
We zijn al met 193.976