Over energie

Het is een groot misverstand, dat wisselen van energieleverancier moeilijk en risicovol zou zijn. Overstappen wordt volledig voor u geregeld en een besparing van € 250,00 – € 340,00 is realistisch. Velen twijfelen en blijven bij de huidige leverancier. En dat is gewoon zonde.
Over energie illustratie
Als u nog nooit gewisseld bent van leverancier, dan betaalt u per jaar echt teveel! Zeker als uw vaste contract eindigt, gaat u straks meer betalen. Voorkom die hogere kosten. Het is in 3 minuten te regelen en zonder gas en licht komt u zeker niet te zitten. Ook de ACM, Nibud en de Consumentenbond gaven dit al aan.

Uw overstap is namelijk puur administratief. Het netwerkbedrijf zorgt er immers voor, dat u daadwerkelijk stroom en gas geleverd krijgt. Van netwerkbedrijf kunt u niet wisselen. Dat blijft ongewijzigd! Alleen de partij, die u de rekening mag sturen verandert.

Voor het verbruiken van gas en elektriciteit betaalt u leveringskosten en netwerkkosten. Deze betaalt u maandelijks, via 1 voorschotbedrag. De leverancier berekent u 1 totaalbedrag per maand, inclusief de netwerkkosten. Zij dragen deze voor u af aan de netbeheerder.

Wat zijn leveringskosten?

De leveringskosten betaalt u aan de energieleverancier. U betaalt voor de levering van gas en elektriciteit. Dit bestaat uit een vast bedrag (vastrecht) en een bedrag per kWh (elektriciteit) of m3 (gas), dat afhankelijk is van hoeveel u verbruikt.

In de leveringskosten worden ook de energiebelastingen (per kWh en per m3) in rekening gebracht. Daar staat voor elektriciteit echter ook een belastingkorting (heffingskorting) tegenover, welke meegenomen wordt in de maandkosten.

Als u gebruik maakt van een dubbele meter (dag-nachtmeter) voor electriciteit, dan is uw tarief per kWh gesplitst in een hoog en een laag tarief. U betaalt dan een lager tarief in de nachten en weekenden en tijdens feestdagen, maar een hoger tarief op werkdagen van 7:00 tot 21:00 uur of 23:00 uur.

De tijdstippen waarop het lagere tarief (bij een dubbeltarief meter) van toepassing is, wordt bepaald door uw netbeheerder. Dat verandert dus niet.

Als u een enkele meter heeft, betaalt u altijd een gelijk tarief: ongeveer een bedrag dat tussen het hoge en lage tarief van de dubbele meter in ligt. Voor gas is er maar 1 soort meter.

De huur van de meter is geen onderdeel van de leveringskosten. Meterhuur is opgenomen in de netwerkkosten.

Wat zijn netwerkkosten?

U betaalt via het voorschotbedrag ook netwerkkosten. Deze kosten van de netbeheerder, zijn afhankelijk van de regio waarin u woont. De netbeheerder kunt u niet zelf kiezen en de kosten die u betaalt zijn ook wettelijk vastgesteld. Dit verandert dus niet, als u wisselt van energieleverancier.

U betaalt om energie bij u thuis te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een netwerk van gasleidingen en stroomkabels. De bijbehorende kosten van aanleg, onderhoud en beheer worden u in rekening gebracht via de netwerkkosten.

Als consument kunt u geen invloed uitoefenen op deze kostenpost. U bent namelijk gebonden aan het gas- of elektriciteitsnetwerk dat in uw woonplaats ligt. De overheid (ACM) bepaalt daarom de hoogte van deze netwerkkosten. In deze netwerkkosten zitten ook de meterkosten, welke u betaalt voor de huur, het beheer en onderhoud van de meters. De tarieven voor de meters worden ook door de overheid bepaald.

De netwerkkosten worden elk jaar op 1 januari vastgesteld. Deze zijn dus gelijk, ongeacht de energieleverancier die u heeft. U hoeft daar dus ook niet naar te kijken, als u een energieleverancier kiest.

De voorschotrekening van uw energieleverancier

Via het voorschotbedrag betaalt u iedere maand een deel van uw jaarlijkse energierekening. De energieleverancier berekent aan het eind van de 12 maanden hoeveel energie u exact heeft gebruikt. De energieleverancier stuurt u dan een jaarafrekening. De hoogte van de voorschotrekening noemen we voorschotbedrag of ook wel termijnbedrag.

Hoe berekent het energiebedrijf de hoogte van de voorschotrekening?

Uw energieleverancier ontvangt van uw netbeheerder gegevens over uw historisch verbruik (verbruik van de laatste 3-5 jaar op uw adres) en de technische specificaties van uw aansluiting. Op basis van deze gegevens wordt het verwachte verbruik en dus uw maandelijkse voorschotbedrag bepaald.

Ontvang ik automatisch een voorschotrekening van de nieuwe energieleverancier?

Ja. Op het moment dat u overgezet wordt, vraag de nieuwe leverancier om een meterstand. Deze wordt gebruikt voor de eindafrekening van de oude leverancier en dient als basis voor het nieuwe te betalen voorschotbedrag. Ze weten namelijk nu uw energiegebruik van de laatste jaren. Dit zijn uw stamgegevens. De nieuwe energieleverancier gebruikt deze gegevens om een nieuw voorschot voor u te bepalen.

Vaste of variabele tarieven?

Bij vaste tarieven staan de leveringstarieven en het vastrecht vast gedurende de looptijd van uw contract; bij variabele tarieven kan de leveringsprijs variëren gedurende de looptijd van uw contract. Als u kiest voor een contract met variabele tarieven, houdt u er dan dus rekening mee dat de jaarkosten zullen wijzigen als de tarieven in de loop van het contractjaar worden aangepast.

Wij kiezen bewust voor aanbiedingen op basis van 12 maanden en/of 36 maanden. U weet dan exact waar u aan toe bent en weet zeker, dat u uw besparing ook echt behaald. Na 12 / 36 maanden heeft u alle vrijheid om te blijven of om een andere leverancier te kiezen.

Voor meer informatie over de onderdelen van de energierekening, verwijzen wij u graag naar de veelgestelde vragen.

Lagere tarieven voor stroom en gas?
Ervaar de kracht van de groep. Sluit u gratis bij ons aan en ontvang onze exclusieve aanbiedingen.
We zijn al met 193.976