Opzeggen van een energiecontract: dit is hoe het werkt

Als u wilt overstappen naar een nieuwe energieleverancier, hoeft u zelf niet op te zeggen. Uw nieuwe aanbieder regelt de complete overstap en dus ook de opzegging bij uw huidige energieleverancier. U hoeft uzelf enkel aan te melden via onze website, na afloop van de veiling.
Opzeggen van een energiecontract: dit is hoe het werkt illustratie

Nadat u zich heeft aangemeld, zal de nieuwe leverancier u dit bevestigen. U heeft vervolgens nog 14 dagen om eventueel te annuleren. Daarna zal de nieuwe leverancier direct voor u opzeggen en de overgang volledig gaan regelen.

Moet ik een opzegvergoeding betalen bij mijn huidige leverancier? 

Een boete is van toepassing, als u in het verleden een overeenkomst voor 1, 2 of 3 jaar aangegaan bent. Als dat contract nog niet (bijna) afgelopen is, dan bent u een opzegvergoeding verschuldigd. Als van uw contract nog 18 maanden of minder resteert, dan betaalt u maximaal € 100,00. De exacte vergoedingen ziet u onderaan op deze pagina.

Wanneer betaal ik een opzegvergoeding?

Een energiecontract heeft u voor onbepaalde of bepaalde tijd. Als u nog nooit bent overgestapt, wordt u dus nog beleverd door de leverancier die vroeger verbonden was aan uw netwerkbedrijf. Dan heeft u waarschijnlijk een contract voor onbepaalde tijd. Als u met hen nog nooit een vaste einddatum heeft afgesproken, dan mag de huidige energieleverancier in dat geval geen opzegvergoeding vragen. U stapt boetevrij over.

Heeft u echter een contract voor een bepaalde tijd (met een afgesproken einddatum), dan kan de energieleverancier een opzegvergoeding in rekening brengen. Niet iedereen doet het, maar voor degene die het wel doet, zijn er maximum bedragen. De hoogte valt heel erg mee, omdat de NMa deze heeft vastgesteld, ter bescherming van u als consument.

Hoe hoog is de opzegvergoeding als ik tussentijds over wil stappen?

Hieronder staat in welke gevallen u welke boete zou moeten betalen. Als u geen vast contract heeft, dan kunt u op elk moment overstappen. Boetevrij.

Als u een contract met een vaste looptijd heeft, dan zijn er drie situaties:

1. U stapt over op het moment dat uw energiecontract afloopt U hoeft dan niets te betalen. U moet wel op tijd, minimaal 30 dagen voordat het contract afloopt, aan uw energiebedrijf melden dat u op die datum wilt stoppen. Dit is ook van toepassing bij contracten, zonder einddatum. Bij een overstap via groepsveiling.nl hoeft u dit niet zelf te doen, uw nieuwe leverancier regelt dit voor u. 2. U stapt over ná de datum waarop uw energiecontract eigenlijk zou aflopen Uw energiecontract is steeds vanzelf verlengd. Heeft uw energiebedrijf uw contract 'stilzwijgend verlengd', dan mag het energiebedrijf maximaal € 25,00 vragen als u overstapt. Het energiebedrijf mag dit voor gas en voor elektriciteit aan u vragen. Als u met allebei overstapt, betaalt u dus maximaal € 50,00. Als uw contract na 1 december 2011 afliep, dan is dat niet meer van toepassing. Uw leverancier mag uw contract namelijk niet meer stilzwijgend verlengen. Uw contract is dan nu maandelijks, boetevrij, opzegbaar. 3 U stapt over voordat uw energiecontract afloopt.. Uw energieleverancier mag u een opzegvergoeding in rekening brengen. De hoogte van de boete hangt af van de resterende looptijd. In onderstaand schema ziet u hoeveel u dan maximaal moet betalen.
Hoe lang loopt het contract nog? Hoeveel moet u maximaal betalen?
korter dan 1,5 jaar € 100,00
1,5 – 2 jaar € 150,00
2 tot 2,5 jaar € 200,00
langer dan 2,5 jaar € 250,00
Let op: Het energiebedrijf mag dit voor de combinatie gas en elektriciteit aan u vragen. Per product betaalt u de helft van het bedrag. Is tussentijds overstappen wel verstandig? Dat is eigenlijk heel simpel. Het heeft alleen zin om tussentijds op te zeggen als het prijsvoordeel bij een overstap groter is dan de opzegvergoeding die u moet betalen aan uw huidige leverancier. Voorbeelden 1. U wilt nu stoppen met uw energiecontract voor gas én voor elektriciteit. Het duurt nog 14 maanden voordat uw contract zou aflopen. Dat is minder dan 1,5 jaar. Uw energiebedrijf mag u nu maximaal 2 keer € 50,00 vragen. Dus in totaal betaalt u niet meer dan € 100,00 voor de opzegvergoeding aan uw energiebedrijf. Bij een overstap zal uw besparing in het komende jaar direct al ruim meer zijn dan deze € 100,00 en is het dus verstandig om tussentijds over te stappen! 2. U wilt stoppen met uw 3-jarig energiecontract dat u minder dan 6 maanden geleden heeft afgesloten. Het duurt nog meer dan 2,5 jaar voordat uw contract zou aflopen. Uw energiebedrijf mag u nu maximaal 2 keer € 125,00 vragen. Dus in totaal betaalt u niet meer dan € 250,00 voor de opzegvergoeding aan uw energiebedrijf. Is uw besparing meer dan € 250,00 -en die kans is groot!- dan is het interessant om tussentijds over te stappen! 3. U bent vorig jaar ingegaan op een telefonische aanbieding voor een 3-jarig contract voor gas en stroom, maar u wilt er weer vanaf. Het duurt nog 2 jaar voordat uw contract zou aflopen. Uw energiebedrijf mag u nu maximaal € 150,00 vragen. Is het verschil meer dan € 150,00 -en die kans is groot!- dan is het slim om tussentijds over te stappen! 4. U heeft in het verleden een contract gesloten met een einddatum. Deze einddatum is al verstreken en de overeenkomst is voor 1 december 2011 stilzwijgend door de leverancier verlengd. In dat geval mag het energiebedrijf u maximaal  € 50,00 vragen. De besparing is veel groter dan de opzegvergoeding, dus is het aantrekkelijk om over te stappen. Als de einddatum ná 1 december 2011 was, dan is er geen stilzwijgende verlenging van toepassing. U kunt nu maandelijks boetevrij opzeggen. In de bovenstaande voorbeelden gaan we uit van het vergelijken van het eerstkomende jaar, met uw huidige situatie. Als u zou blijven bij de huidige leverancier, dan zou u ook in het tweede jaar meer betalen. Ook in dat jaar zult u dus nog extra gaan besparen, als u wel overstapt.   Welk bedrag brengt mijn energieleverancier in rekening bij contractbreuk? De meeste energieleveranciers houden zich aan de eerdergenoemde opzegvergoedingen. Er zijn ook leveranciers die lagere of zelfs helemaal geen boete vragen.  Greenchoice en United Consumers berekenen bijvoorbeeld geen opzegvergoeding. Moet ik dubbel betalen als ik voortijdig opzeg en overstap? Nee, de deelnemende energieleveranciers controleren of u geen contractbreuk pleegt of dubbele contracten aangaat. Zij houden gezamenlijk een databank bij van alle lopende contracten. Hierin staat bijvoorbeeld de einddatum, opzegtermijn, verlengperiode en of uw contract is opgezegd. De nieuwe energieleverancier weet zo precies wat de einddatum van uw huidige contract is, voor welke datum het contract opgezegd moet worden om het op de einddatum over te kunnen nemen. Wilt u meer weten over opzeggen en overstappen, kijk dan ook bij onze‘veelgestelde vragen’. Hier vind u eventueel nog aanvullende informatie.
Lagere tarieven voor stroom en gas?
Ervaar de kracht van de groep. Sluit u gratis bij ons aan en ontvang onze exclusieve aanbiedingen.
We zijn al met 193.976